Ethias Hospitalisatieverzekering

Ethias is een aanbieder van de hospitalisatieverzekering en doet dat aan de hand van verschillende pakketten. Op die manier kan men zelf een pakket kiezen dat het best aansluit bij de eigen wensen. Het is zo niet alleen mogelijk om de voorwaarden zo te kiezen dat deze aansluiten bij het risico dat men loopt op een bezoek aan het ziekenhuis, maar hier hangt ook nog eens een bepaald prijskaartje aan. Zo kunnen mensen die van zichzelf weinig risico lopen gemakkelijk minder betalen en op die manier heel voordelig profiteren van de voordelen van de Ethias hospitalisatieverzekering. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te kiezen voor Medi-Basis en op die manier een verzekering af te sluiten die een goede dekking biedt tegen de kosten van een opname, maar daaromheen weinig extra’s biedt. Over het algemeen is er een grote groep klanten die hier helemaal niet op zit te wachten en die dus graag kiezen voor de goedkope variant van de Ethias hospitalisatieverzekering. Daarnaast zijn er de Medi-Comfort en Medi-Plus pakketten die men in staat stellen om wel voor meer luxe te kiezen. Zo zal het bezoek aan het ziekenhuis een stuk aangenamer verlopen. Uiteraard betaalt men wel wat meer voor deze varianten, maar dat is het een grote groep klanten nu eenmaal waard. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat de Medi-Comfort en Medi-Plus pakketten alleen af te sluiten zijn voor mensen tot 64 jaar. Iedereen die ouder is kan gebruik maken van het Medi-Basis pakket.

Het mooie van de Ethias hospitalisatieverzekering is daarbij dat deze over de hele wereld geldt. Het gaat hierbij natuurlijk allereerst om de landen die een overeenkomst hebben gesloten met België en die daarom sowieso voor een goede dekking zorgen. Voor de landen die deze overeenkomst niet hebben kan men bij de Ethias hospitalisatieverzekering gebruik maken van Ethias Assistance. Op die manier wordt het mogelijk om werkelijk in elk land ter wereld gebruik te maken van de dekking van de Ethias hospitalisatieverzekering en hoeft men dus nergens ter wereld bang te worden van hoge kosten bij een ziekenhuisbezoek. Om die reden is deze hospitalisatieverzekering natuurlijk een aan te raden verzekering!

De verzekering richt zich op de kosten die kunnen ontstaan tijdens het bezoek aan het ziekenhuis, maar wanneer men een van de uitgebreide pakketten kiest ook op de periode voor en na de behandeling. Zo kan men bijvoorbeeld meer kosten vergoed krijgen voor een zwangerschap dan voor alleen de periode die men daadwerkelijk in het ziekenhuis heeft doorgebracht. De Ethias hospitalisatieverzekering zorgt hiermee voor een zeer uitgebreide dekking die ook geldt voor de meest voorkomende ernstige ziektes. Ook hierbij is het van belang om te kiezen voor een van de meer uitgebreide pakketten. Deze pakketten zorgen voor een complete dekking en stellen de verzekerde daarmee in staat om min of meer onbeperkt gebruik te maken van het ziekenhuis. Het grote voordeel van de Ethias hospitalisatieverzekering is hiermee dat men echt de best mogelijke zorg kan ontvangen en het daarbij niet nodig is om wakker te liggen over de relatief hoge prijzen hiervan wanneer men niet verzekerd zou zijn.